Veldegge-Noord wordt de nieuwe woningbouwlocatie van Heeten. De locatie van ongeveer zes hectare grenst aan de bestaande wijk Veldegge. Hoe moet de nieuwe wijk eruitzien? Wat is daarbij belangrijk? Daarover gaat iedereen op 16 februari met elkaar in gesprek. Geïnteresseerden zijn om 19.30 uur van harte welkom in Kulturhus Trefpunt in Heeten.

Wethouder Alexander Kreule: “We vinden het belangrijk om samen met inwoners tot een mooi plan te komen voor de nieuwe wijk. Tijdens deze eerste bijeenkomst kan iedereen meepraten en halen we de wensen en ideeën uit het dorp op.” De input vormt de basis voor het stedenbouwkundig plan. In dit plan bepalen we waar de huizen, wegen, parkeerplaatsen en het groen en water komen. Adviesbureau SAB gaat hiermee aan de slag en presenteert het resultaat tijdens een tweede bijeenkomst in het voorjaar. Ook dan kunnen omwonenden en belangstellenden weer meepraten.

Over Veldegge-Noord

Veldegge-Noord ligt tussen de bestaande wijk Veldegge en het zonnepark van Endona. In dit gebied komen woningen. Aan de linker- en rechterkant liggen studiegebieden. De gemeente onderzoekt of het mogelijk én wenselijk is om deze gebieden bij Veldegge-Noord te betrekken. Bijvoorbeeld voor extra huizen, uitbreiding zonnepark, water, openbaar groen of speelplekken.

Vervolg

Na het stedenbouwkundig plan volgt het bestemmingsplan. In dit plan staan alle regels over wat er precies gebouwd mag worden. Ten behoeve van dit plan voert de gemeente verschillende onderzoeken uit, zoals een bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en een inventarisatie van planten en dieren. De gemeente verwacht eind 2024 te kunnen starten met de uitgifte van de eerste kavels.

Interesseformulier

Heb je belangstelling voor een kavel in dit nieuwbouwplan? Of wil je op de hoogte gehouden worden? Vul dan het interesseformulier in op www.raalte.nl/veldegge-noord. Op deze pagina vind je ook meer informatie over de Veldegge-Noord.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie

Geef een reactie