De Velderhof wordt de nieuwe woningbouwlocatie van Mariënheem. Op deze locatie aan de Hellendoornseweg komen 54 woningen. Het bestemmingsplan ligt vanaf 16 december voor zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna stelt de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan vast.

Wethouder Alexander Kreule: “Er ligt een mooi plan met ruimte voor groen, wateropvang en ruimte om te spelen. Met veel betaalbare en compacte kavels en huurwoningen spelen we in op de behoefte van het dorp.”

Samen bouwen

Er komen in totaal 54 woningen in de Velderhof. Naast het reguliere woningaanbod heeft de gemeente een plek aangewezen voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) aangewezen. Bij CPO ontwikkelen toekomstige buren samen een plan. Denk bijvoorbeeld aan een groep starters, senioren of een groep mensen die duurzame woningen willen ontwikkelen. De komende periode onderzoeken we met Plaatselijk Belang Mariënheem of hier behoefte aan is.

Vervolg

De gemeenteraad stelt het definitieve bestemmingsplan – na behandeling van eventuele zienswijzen – vast. De gemeente verwacht medio 2024 te kunnen starten met het bouwrijp maken van de locatie en de kaveluitgifte. Daarna kan de bouw beginnen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op raalte.nl/woningbouw-marienheem. Daar kun je je ook aanmelden voor een interesselijst.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie

Geef een reactie