Projectontwikkelaar BPD wil het voormalige Douma-terrein in Raalte transformeren tot woonwijk. Het college van B&W heeft het ingediende bestemmingsplan vastgesteld. In het plan is de bouw van 84 woningen opgenomen. Het gaat om 21 sociale huurwoningen en 65 koopwoningen (waarvan 30 appartementen).

De voormalige Douma-fabriek staat al een tijd leeg. BPD werkt sinds 2020 aan een plan. Wethouder Alexander Kreule: “De bouw van 84 woningen in het centrum van Raalte is weer een stap dichterbij. Dat is goed nieuws, want de vraag naar woningen is groot. Het mooie aan dit plan is dat er veel sociale huurwoningen en appartementen komen.” Het plan ligt vanaf 9 februari tot en met 22 maart ter inzage. Gedurende deze periode kunnen eventuele zienswijzen worden ingediend. Daarna stelt de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan vast.

In gesprek met de buurt

Naar aanleiding van een drietal bijeenkomsten met omwonenden heeft BPD het oorspronkelijke plan op een aantal punten aangepast. Het plangebied wordt vergroot door de aankoop van grond van een bewoner van de Enkstraat. Hierdoor is er meer ruimte voor groen en kan er een tweede ontsluitingsweg worden aangelegd. Deze weg loopt via de in- en uitrit van de gemeentewerf, waardoor niet al het verkeer via de Kanaalstraat Oostzijde gaat. Daarnaast is het aandeel sociale huurwoningen verhoogd naar 25%.

Schoorsteen Douma-terrein

BPD hoeft de fabrieksschoorsteen op het terrein niet te behouden. Het college van B&W wijkt hiermee af van het advies van de monumentencommissie. De commissie adviseerde in oktober 2022 om de schoorsteen aan te wijzen als gemeentelijk monument en daarmee te behouden.

Wethouder Breun Breunissen: “De gemeente vindt het behoud van erfgoed belangrijk. We hebben daarom verschillende mogelijkheden onderzocht, zoals het verplaatsen van de schoorsteen of inpassing in het plan. Deze mogelijkheden blijken helaas niet haalbaar. Alles overwegende zijn we tot de conclusie gekomen dat in deze fase van de planvorming het belang van woningbouw zwaarder weegt dan het behoud van de schoorsteen. Wel hebben we BPD verzocht om op het terrein een blijvende herinnering aan de schoorsteen te realiseren.”

Vervolg 

De gemeenteraad stelt het definitieve bestemmingsplan – na behandeling van eventuele zienswijzen – vast. Dit zal naar verwachting rond de zomer plaatsvinden. Projectontwikkelaar BPD start in dat geval eind 2023/begin 2024 met de verkoop van de woningen en rond de zomer van 2024 met de bouw. Kijk voor meer informatie over de nieuwbouwlocatie op de website van projectontwikkelaar BPD.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie

Geef een reactie