Beide foto’s die hier zijn afgedrukt, zijn op min of meer dezelfde locatie gemaakt en wel vanaf de Kanaalstraat O.Z. De nieuwe foto is enkele jaren geleden gemaakt, de andere, met een afbeelding van een vrachtwagen, in de jaren ’70 van de vorige eeuw. In de tussenliggende periode is er veel veranderd.

Links is nog juist de werkplaats van smid Van den Berg zichtbaar. Die bestaat nu niet meer. Dat geldt ook vor de silo van de CLV Landbouworganisatie. Het huis met het rode dak is verdwenen en dat geldt ook voor de HOVO zuivelfabriek, nog juist zichtbaar links van de vrachtwagen. Het enige dat nog resteert van de “melkfabriek” is een plaquette die bij de sloop van het complex bewaard is gebleven en een plekje heeft gekregen aan de muur van het nieuw gebouwde huis op de hoek van de Schoolstraat en de Kanaalstraat. Ook de brug zelf heeft de nodige veranderingen ondergaan. Verkeer anders dan fietsers en voetgangers, mag er geen gebruik meer van maken. Te zien aan het gefotografeerde verkeer werd er vroeger veel gebruik van gemaakt door het gemotoriseerde verkeer.

Tijdens de restauratie van de brug aan het begin van deze eeuw ontstond een (politieke) rel nadat duidelijk werd dat na de opknapbeurt de ophaalconstructie zou zijn verdwenen. Ingediende bezwaarschriften en protesten leidden er uiteindelijk toe dat een deel van het oude karakter van de brug behouden bleef.

Geert Hannink

Door Redactie

Geef een reactie