Voor het bedrijfsleven, verenigingen en instellingen zijn extra subsidieregelingen voor energiebesparing beschikbaar. Vorige maand kondigde de provincie Overijssel aan dat ze 5 miljoen euro uittrekt om de energierekening van inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen zo snel mogelijk omlaag te brengen. Met het openstellen en verruimen van deze subsidieregelingen is hiervoor de eerste stap gezet.

Het gaat hierbij om uitbreiding en vereenvoudiging van bestaande regelingen.

Alle ondernemers, verenigingen en (culturele) instellingen in Overijssel kunnen een aanvraag indienen voor deze verruimde subsidieregelingen:

  • subsidie voor grotere energiebesparende maatregelen, tot maximaal €125.000 per aanvraag.
  • subsidie voor kleinere energiebesparende maatregelen, tot maximaal €5000 per aanvraag en voor energie- advies.
  • een aantal specifieke, kleinere regelingen voor horecabedrijven en productiebedrijven.

“Ondernemers zijn belangrijk voor onze provincie. Zij zijn de drijvende kracht achter onze economie”, aldus gedeputeerde Eddy van Hijum. “Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij proberen om hen zo goed mogelijk in het zadel te houden. En de beste bescherming tegen deze financiële onzekerheid is verduurzamen.”

Pagina met onze subsidies

Via de volgende link kunnen ondernemers, verenigingen en instellingen een aanvraag indienen voor de subsidies: www.nieuweenergieoverijssel.nl/investeren-om-te-besparen.

Geen einddatum, wel vijf miljoen

Er is geen einddatum voor de subsidieregelingen die op 7 november 2022 geopend zijn. De subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot de vijf miljoen die de provincie beschikbaar stelt voor het complete maatregelenpakket op is. “De verwachting is dat we hiermee uiteindelijk 500 bedrijven, verenigingen en instellingen kunnen ondersteunen”, laat gedeputeerde Tijs de Bree weten.

Wat volgt

De komende maanden komt de provincie met meer maatregelen voor het ondersteunen van het bedrijfsleven. Zo stelt de provincie onder andere vijf meetkoffers beschikbaar. Dat is voor grote bedrijven die veel energie verbruiken een meetinstrument om te zien waar energie onnodig ‘lekt’. Daarnaast onderzoekt de provincie in samenwerking met Energiefonds Overijssel (EFO) de mogelijkheid voor een provinciale leenfaciliteit. Hiermee kan het kleinbedrijf geld lenen voor duurzaamheidsmaatregelen.

Extra subsidies en andere maatregelen voor woningcorporaties en gemeenten volgen ook nog. Hiermee kan geïnvesteerd worden in het omlaag brengen van de energierekening van inwoners. “Het is onze ambitie om daarmee 5000 inwoners te kunnen helpen”, laat De Bree weten.

De provincie wil vooral extra inzetten op isolatiemaatregelen in slecht geïsoleerde huizen. Naast deze maatregelen volgt uiteindelijk ook nog extra investering in de werving en opleiding van vrijwillige energiebespaar- en professionele CV coaches en in de werving en opleiding van zij instromers voor de installatiebranche.

Bron: provincie Overijssel 

Door Redactie

Geef een reactie