1 miljoen euro, dat is het bedrag dat in de begroting voor 2023 was gereserveerd voor financiële noodsituaties als gevolg van de stijgende energiekosten. Uit een onderzoek dat de gemeente Raalte heeft laten uitvoeren, komt naar voren dat er momenteel weinig sprake lijkt te zijn van grote financiële problemen. Nu is er besloten om een kwart van het noodbudget in te zetten voor extra verduurzaming. De rest wordt bewaard voor mogelijke noodsituaties op een later moment.

‘’Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zetten we nu 25 procent van de noodmiddelen in om (mkb)bedrijven en maatschappelijke organisaties via het Energiefonds Raalte te helpen verduurzamen. Bedrijven die hiervoor op de wachtlijst staan, hopen we daarmee te kunnen helpen. Omdat er geen zicht is op hoe de energietarieven zich gaan ontwikkelen en omdat we nog niet weten welke maatregelen de Rijksoverheid neemt voor komende winter, bewaren we het resterende bedrag voor een later moment. Mochten groepen inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen alsnog in grote financiële problemen komen door hoge energieprijzen, dan kunnen we hier weer beroep op doen’’, aldus wethouder Ben Nijboer.

“Grote financiële problemen lijken op dit moment mee te vallen voor minima. Vermoedelijk liggen eventuele problemen juist bij inwoners die daar qua inkomen net boven vallen. Deze inwoners kennen wellicht de bestaande regelingen niet, of komen daar net niet voor in aanmerking. Voor die groep inwoners willen we extra oog hebben”, aldus wethouder Gerria Toeter.

Maatregelen werpen vruchten af

Na het opstellen van de begroting eind 2022, zijn er door de gemeente Raalte, provincie Overijssel en de Rijksoverheid verschillende maatregelen in het leven geroepen om ondersteuning te bieden bij de hoge energielasten voor inwoners en bedrijven. Deze maatregelen lijken goed te werken, waardoor er ruimte ontstaat om de noodmiddelen ook voor extra verduurzaming in te zetten.

Een voorbeeld van een goed werkende maatregel van de gemeente is het project Warm voor Elkaar, waarbij vrijwillige energiecoaches en -klussers energiebesparende maatregelen aanbrengen bij woningen van inwoners die moeite hebben met het betalen van hun energierekening (zie ook raalte.nl/warmvoorelkaar). Deze hulp is voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Op dit moment wordt een uitbreiding van het project onderzocht, zodat meer inwoners hiervoor in aanmerking komen.

Aanvragen nieuwe leningen

Voor bedrijven en maatschappelijke instellingen die willen verduurzamen heeft de gemeente in 2020 het Energiefonds Raalte opgezet. Sinds enkele maanden is het fonds uitgeput en konden geen nieuwe leningen worden aangevraagd. Voor het extra geld voor het Energiefonds Raalte worden eerst bedrijven benaderd die op de wachtlijst staan. Tegelijkertijd gaat de gemeente Raalte na of het Energiefonds Raalte met andere middelen verder gevuld kan worden, zodat ook andere bedrijven en maatschappelijke organisaties een lening kunnen gaan aanvragen. Als dat mogelijk wordt, leest u dat op raalte.nl/energiefonds-raalte

Gemeente Raalte blijft de situatie rondom de energietarieven goed monitoren. Indien nodig, worden er stappen ondernomen om het resterende bedrag alsnog snel in te kunnen zetten.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie

Geef een reactie