De openbare ruimte beter geschikt maken voor spelen, bewegen, beleven en ontmoeten. Dat is de insteek van het nieuwe beleid dat de gemeente Raalte ontwikkelt voor de inrichting van speel- en ontmoetingsplaatsen in de buitenlucht. Met het nieuwe beleid zet de gemeente in op het stimuleren van de fysieke en mentale gezondheid van alle inwoners en alle leeftijdsgroepen.

De gemeente Raalte kent ruim 145 speelplaatsen met daarin zo’n 590 speeltoestellen. Die zijn vooral ingericht op gebruik door kinderen. Die blijft de gemeente onderhouden en vernieuwen. Nieuw is dat de gemeente zich meer richt op het bevorderen van de gezondheid van inwoners. Hiervoor is een toegankelijke openbare ruimte nodig met (natuurlijke) speelvoorzieningen zodat kinderen buiten kunnen spelen.

Maatschappelijke meerwaarde

Voor het buiten beleven en ontmoeten gaat de aandacht meer uit naar goede (zit) plekken, waar iets te zien of te beleven is. Een openbare ruimte die bijdraagt aan het versterken van sociale activiteiten, diversiteit en inclusiviteit.

Wethouder Breun Breunissen: “De openbare ruimte is bij uitstek geschikt om een maatschappelijke meerwaarde te creëren. We gaan dit doen door de focus meer te leggen op een uitnodigende, beweegvriendelijke en gezonde leefomgeving. Dat kan door het aanpassen en realiseren van voorzieningen die het sporten, fietsen en wandelen in de openbare ruimte stimuleren.”

Geschikt voor buiten bewegen, beleven, spelen en ontmoeten

Wethouder Gerria Toeter: “Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de gemeente Raalte en het voorkomen van allerlei aandoeningen is een belangrijk speerpunt in ons beleid. Het is dan ook bijzonder en waardevol dat de openbare ruimte meer geschikt gemaakt wordt voor het buiten bewegen, beleven, spelen en ontmoeten.

Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om de nota Buiten, bewegen, beleven, spelen en ontmoeten vast te stellen. Op 23 november spreekt de gemeenteraad voor het eerst over de nota in een rond-de-tafelgesprek, voor inwoners is er dan gelegenheid om mee te praten. De verwachting is dat de gemeenteraad op 7 december een definitief besluit neemt over de nota.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie

Geef een reactie