Acht jaar geleden startte Carola Beumer-Nijenhuis haar praktijk voor Kinder- en Jeugdtherapie die gevestigd is in Brede school Kwintijn aan de Oude Molenweg 3 in Raalte.

Inmiddels hebben veel kinderen (en pubers) van 10-18 jaar de weg weten te vinden naar haar praktijk, waar zij zich richt op deze doelgroep.

Veel jongeren hebben tegenwoordig behoefte aan ondersteuning merkt zij. Kinderen in groep 7 en 8, maar ook brugklassers hebben moeite om hun plek te vinden in de groep en kampen dikwijls met een gebrek aan zelfvertrouwen en het zoeken naar hun identiteit. Dit heeft o.a. te maken met de ontwikkeling van kind naar volwassene en kan veel onzekerheid en spanning met zich meebrengen.

Bij oudere pubers spelen deels dezelfde onderwerpen, maar hier is vaak ook sprake van slapeloosheid, hoofdpijn, zich zorgen maken over het hier en nu, de toekomst, opleidingskeuze, wat menig keer invloed heeft op het hele gezin.

Kinder-en jeugdtherapie is een laagdrempelige en kortdurende begeleiding en bestaat uit een eerste (gratis) intakegesprek met de ouders (en in overleg het kind/de jongere).

Daarna volgen er een 5-tal sessies met het kind. Door middel van gesprekken, cognitieve gedragstechnieken, oefeningen, creatieve werkvormen, spel en ontspanning leert het kind om nieuwe inzichten te verwerven in het denken en het gedrag en de balans weer terug te vinden. De ouders worden hier vanzelfsprekend in meegenomen. Na 5 sessies vindt er een tussenevaluatie plaats, waarna er in overleg wordt besloten of er behoefte is aan meer. Vaak kan er ook thuis verder aan de slag worden gegaan met de aangegeven tips.

Carola benadrukt dat het kind vaak geen probleem heeft, maar handvatten nodig heeft om in te zien hoe hij of zij anders kan denken of handelen. Hierdoor neemt vaak het zelfbeeld en de eigenwaarde toe en dit heeft weer zijn uitwerking op het gezin of de omgeving. Informatie vindt u op de website: www.kindertherapieraalte.nl

Een aanmeldingsformulier kunt u invullen via info@kindertherapieraalte.nl. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Carola Beumer-Nijenhuis via telefoonnummer 06-34989954.

Kindertherapie Raalte
Oude Molenweg 3, Raalte
Tel. 06-34989954
info@kindertherapieraalte.nl
www.kindertherapieraalte.nl

Door Redactie

Geef een reactie