Provinciale Staten van Overijssel hebben een positieve aanbeveling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gegeven om de heer Andries Heidema opnieuw te benoemen in zijn functie van Commissaris van de Koning (CdK) in Overijssel. Provinciale Staten (PS) hebben hier op woensdag 27 maart in een besloten vergadering gestemd.

Tweede termijn

Provinciale Staten droegen Andries Heidema op 16 mei 2018 voor als Commissaris van de Koning van de Provincie Overijssel. Uiteindelijk startte zijn eerste termijn van zes jaar op 11 juli 2018. Deze termijn loopt daarom op 11 juli 2024 af. Eind vorig jaar gaf Heidema aan beschikbaar te zijn voor een tweede ambtstermijn van zes jaar. Provinciale Staten zijn daarop een herbenoemingsprocedure gestart.

Herbenoemingsprocedure

Als onderdeel van de herbenoemingsprocedure is een vertrouwenscommissie ingesteld. Hierin zaten de Statenleden Renate Van der Velde-Buist (CU), Rick Brink (CDA) en Lucas Brinkhuis (GL) met als voorzitter Carla Evers (BBB). Deze commissie had als taak de aanbeveling van de heer Heidema voor te bereiden. Hiermee startte de commissie begin 2024. De commissie heeft een verslag gemaakt van haar bevindingen en een conceptaanbeveling voorgelegd aan de Staten.

Deze zijn tijdens het besloten deel van de Provinciale Statenvergadering van 27 maart besproken. De uitkomst daarvan is een positieve aanbeveling aan de minister over de herbenoeming. “Afgelopen jaar zagen Provinciale Staten dat Andries Heidema heel goed bij Overijssel past. Onlangs zei iemand ook: ‘We gunnen Overijssel opnieuw zes jaar met deze commissaris’. Daarom doen Provinciale Staten deze aanbeveling”, aldus Statenlid en voorzitter van de vertrouwenscommissie Carla Evers.

Beslotenheid nodig

Zowel de bijeenkomsten van de vertrouwenscommissie als het eerste deel van de Provinciale Statenvergadering van 27 maart over het al dan niet herbenoemen van Heidema zijn besloten. Dat betekent dat deze vergaderingen geheim zijn. Dat is wettelijk vastgelegd en volgens Statenlid Carla Evers ook verstandig: “Zo hebben Statenleden de ruimte om indien nodig in een vertrouwelijke omgeving met elkaar in gesprek te gaan om tot een besluit te komen.”

Vice voorzitter

Andries Heidema wachtte tijdens het besloten deel van de vergadering in zijn werkkamer de uitslag af. Statenlid Sybren Stelpstra trad als voorzitter op. Stelpstra is officieel vicevoorzitter van Provinciale Staten en heeft Heidema eerder bij afwezigheid vervangen. Na het opheffen van het besloten deel, werd Heidema officieel op de hoogte gesteld van de positieve aanbeveling. Na ontvangst van felicitaties en bloemen, verklaarde Heidema: “Het is fijn om het vertrouwen te genieten van de Staten. Ik ben blij met deze positieve aanbeveling.” Vervolgens nam hij de voorzittershamer over van Statenlid Sybren Stelpstra en werd de Statenvergadering voortgezet.

Akkoord Ministerraad

De aanbeveling van Provinciale Staten is inmiddels verstuurd aan de minister van BZK. De nieuwe ambtstermijn van de heer Heidema zal, bij positief besluit van de ministerraad vermoedelijk ingaan op 12 juli 2024.

Door Redactie