“We gaan voor de waarde, niet voor de euro. Maar we hebben die euro nodig om de waarde te betalen.” Met deze woorden geeft Kim Middelkamp, directielid van Sallandse Wegenbouw, aan dat het bedrijf werk maakt van maatschappelijk ondernemen en inclusiviteit. Bijvoorbeeld door het werk-leerbedrijf Dynamisch op Weg dat Sallandse Wegenbouw enkele jaren geleden in het leven riep en dat nu al erg succesvol is. “Van de circa tachtig deelnemers heeft inmiddels zo’n vijfenzeventig procent een reguliere baan of opleiding.”

Sallandse Wegenbouw voert infrastructurele werken uit in met name grond-, weg- en waterbouw. Het MKB-bedrijf maakt al jaren werk van inclusiviteit. “We streven naar continuïteit op de lange termijn”, zegt Kim Middelkamp, lid van de driekoppige directie, die verder bestaat uit haar vader Johan Middelkamp en collega Edmond Geers.

“Ons werk is immers maatschappelijk relevant en steunt op relaties met onze samenwerkingspartners. Maar we zijn niet alleen dienstverlenend en uitvoerend, maar willen ook van toegevoegde waarde zijn voor de omgeving waarin we actief zijn. Daarom hebben we onze ambities vastgelegd in zeven thema’s.”

Naast CO2-neutraal en circulair bouwen zet Sallandse Wegenbouw onder meer in op maatschappelijke betrokkenheid, opleiding en ontwikkeling, en SROI (Social Return On Investment). Die laatste doelstelling heeft betrekking op de arbeidsmarkt. Hiertoe heeft Sallandse Wegenbouw enkele jaren geleden zelf een werk-leerbedrijf opgericht in samenwerking met maatschappelijke organisatie De Kern en het ROC Twente. Deelnemers met enige afstand tot de arbeidsmarkt worden klaargemaakt voor een opleiding of reguliere baan.

Dat gaat verder dan het leren van een vak, legt Kim uit: “We kijken naar wat ze wél kunnen en wat ze nodig hebben. Zo zitten er statushouders bij die we leren fietsen, terwijl andere jongeren worden begeleid bij het aanleren van maatschappelijke vaardigheden die ze van zichzelf nog onvoldoende hebben. Dat vergroot hun zelfvertrouwen.” De aanpak blijkt succesvol: “Van de circa tachtig deelnemers heeft inmiddels zo’n vijfenzeventig procent een reguliere baan of opleiding”, weet Kim. “Het moet kostendekkend zijn, maar het is voor ons geen verdienmodel. Het sluit aan bij wat we zijn en waar we voor staan: een familiebedrijf met oog voor noaberschap en sociale betrokkenheid.”

Verder heeft Sallandse United, een nevendivisie voor de aanleg van sportvoorzieningen, recentelijk een nieuw type kunstgrasveld ontwikkeld, het zogeheten Collectorveld. De temperatuur op kunstgras sportvelden kan in de zomer soms wel oplopen tot 70° C”, legt Kim uit.

“Het Collectorveld oogst die warmte door een systeem van leidingen onder het veld waar een vloeistof doorheen stroomt. De gewonnen warmte kan worden gebruikt om bijvoorbeeld zwembaden of woningen in de omgeving te verwarmen. Een sportveld als duurzame warmtebron dus.”

Deze unieke innovatie is ontwikkeld in samenwerking met Unica en SuperSub. Een eerste testveld is aangelegd bij Be Quick ’28 in Zwolle en een tweede veld werd onlangs in Eindhoven in gebruik genomen. “Zo dragen we bij aan een inclusieve wereld waarin wij waarde toevoegen aan onze omgeving.”

Sallandse Wegenbouw B.V.
Bloeme-weide 23, Haarle
Tel. 0548 59 58 52
info@sallandsewegenbouw.com
www.sallandsewegenbouw.com

Door Redactie

Geef een reactie