Wanneer de druk binnenin het oog hoger is dan normaal, kan dit leiden tot schade aan de oogzenuw. Er zijn twee soorten glaucoom: chronisch glaucoom en acuut glaucoom. Chronisch glaucoom ontwikkelt zich geleidelijk, terwijl acuut glaucoom zorgt voor een snelle stijging van de oogdruk. Chronisch glaucoom komt veel vaker voor dan acuut glaucoom. De meest voorkomende vorm van chronisch glaucoom is primair open kamerhoek glaucoom.

Risicofactoren voor glaucoom

Iedereen kan glaucoom ontwikkelen, maar er zijn bepaalde risicofactoren zoals diabetes, een hoge min-sterkte (bijziendheid) of een familielied hebben die glaucoom heeft. Als u een of meerdere van deze risicofactoren heeft is het verstandig om uw ogen eens na te laten kijken.

Hoe weet ik of ik glaucoom heb?

Regelmatige oogonderzoeken door een optometrist zijn erg belangrijk voor het opsporen van glaucoom in een vroeg stadium. Omdat glaucoom in het beginstadium geen klachten geeft, hebt u meestal zelf in eerste instantie niets in de gaten. Optometristen voeren drie tests uit om te bepalen of u glaucoom hebt: het onderzoeken van de oogzenuw en het netvlies met behulp van fotografie- en scan technieken, het meten van de oogdruk door middel van luchtpuf of gespecialiseerde instrumenten, en het uitvoeren van een gezichtsveldonderzoek om het perifere zicht te beoordelen. De scan van de oogzenuw is het meest effectief voor vroegtijdige detectie. Het is belangrijk op te merken dat glaucoom soms kan voorkomen zonder verhoogde oogdruk, dus een uitgebreide evaluatie inclusief een scan van de oogzenuw is nodig om uit te kunnen sluiten of u glaucoom hebt.

Ik heb een hoge oogdruk, maar mij is verteld dat ik geen glaucoom heb?

Het is mogelijk dat uw oogdruk verhoogd is, hoewel dit niet per se schade aan de oogzenuw betekent. Als uw oogdruk echter hoger is dan gemiddeld, duidt dit wel op een verhoogd risico op het ontwikkelen van glaucoom. Uw optometrist zal een gepersonaliseerd risicoprofiel voor u opstellen en aanbevelingen doen voor het juiste tijdstip van toekomstige oogonderzoeken op basis van dit profiel.

Wat gebeurt er als ik chronisch glaucoom heb?

Als uw optometrist afwijkingen in uw ogen detecteert, zullen zij u doorverwijzen naar een oogarts voor verder onderzoek en diagnose. Een oogarts zal aanvullende tests uitvoeren om de omvang van de afwijkingen te bepalen. Er is geen medicatie voor glaucoom, maar de behandeling is effectief. In het geval van chronisch glaucoom bestaat de behandeling meestal uit het dagelijks gebruik van oogdruppels. Als u moeite heeft met het toedienen van de druppels, zijn er speciale hulpmiddelen verkrijgbaar bij de apotheek om u te helpen. De druppels die u moet gebruiken verlagen de oogdruk. Omdat u niets voelt van de druppels, kunt u zelf niet bepalen of ze voldoende werken. Daarom is er meestal een vervolgafspraak na het starten van de behandeling om uw oogdruk te meten. Het is erg belangrijk om de druppels consequent te gebruiken. Als u de druppels niet elke dag gebruikt, zal de behandeling niet effectief zijn en zal het glaucoom verergeren. Als de druppels de oogdruk niet voldoende verlagen, kan de druk ook worden verlaagd door middel van een operatie of laserbehandeling.

“In het geval van chronisch glaucoom bestaat de behandeling meestal uit het dagelijks gebruik van oogdruppels”

Gesloten-kamer glaucoom (Acuut glaucoom)

Gesloten-kamer glaucoom treedt op wanneer het afvoersysteem in het oog geblokkeerd of beschadigd is. Dit zorgt ervoor dat de druk in het oog stijgt. Acuut gesloten-kamer glaucoom is een type glaucoom waarbij de druk in het oog snel toeneemt. De druk kan soms stijgen en dan weer dalen in periodes. Dit kan kortdurende periodes van oogpijn en wazig zicht veroorzaken. Dit gebeurt meestal wanneer uw pupillen verwijden, bijvoorbeeld wanneer u in een donkere kamer bent. Bij gesloten-kamer glaucoom kan het oog rood en pijnlijk worden, en u kunt ook misselijkheid ervaren. U kunt ringen (halo’s) rond lichten zien en uw zicht kan troebel worden. Als u deze symptomen heeft, is het belangrijk om direct actie te ondernemen, zelfs als ze na verloop van tijd verdwijnen. Dit komt doordat uw zicht bij elke periode van hoge druk kan worden aangetast. Als u deze symptomen heeft en ze niet verdwijnen, neem dan direct contact op met uw optometrist of oogarts zodat uw ogen op dezelfde dag kunnen worden onderzocht. Als de druk in uw oog inderdaad te hoog is, kan de oogarts de druk snel verlagen. Soms is er verdere behandeling (laserbehandeling of operatie) nodig om te voorkomen dat het in de toekomst opnieuw gebeurt.

Zal ik blind worden als ik glaucoom heb?

Als het onbehandeld blijft, kan glaucoom leiden tot tunnelvisie en blindheid. Tegenwoordig zijn er veel behandelingen mogelijk om de achteruitgang van het gezichtsveld te remmen en komt het veel minder voor dat mensen daadwerkelijk blind worden van glaucoom. Als glaucoom pas later wordt ontdekt is er vaak al veel schade aan de oogzenuw ontstaan. Tijdige controle en behandeling vermindert het risico op tunnelvisie en blindheid aanzienlijk.

Kan ik auto rijden als ik glaucoom heb?

Als u een auto bestuurt en gediagnosticeerd bent met glaucoom in beide ogen, kan dit invloed hebben op uw gezichtsveld.In sommige gevallen kan een gezichtsveldonderzoek nodig zijn om te bepalen of uw gezichtsveld voldoende is voor veilig rijden. Deze tests worden vaak uitgevoerd door een optometrist met toestemming van het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid (CBR).

Conclusie

Als u bekend bent met een hoge oogdruk of als er mensen in uw familie zijn die glaucoom hebben is het belangrijk om uw ogen te laten controleren. De optometristen van Oogzorgcentrum Salland beschikken over alle kennis en apparatuur om te onderzoeken of u risico hebt om glaucoom te ontwikkelen. Een onderzoek wordt in veel gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar.

Oogzorgcentrum Salland
Herenstraat 24, Raalte
Tel. 0572-220012
www.oogzorgsalland.nl

Door Redactie

Geef een reactie