In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak kunnen zij daardoor ook niet goed omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. In de gemeente Olst-Wijhe gaat het om 17% van de volwassenen. Tijdens de Week van lezen en schrijven (vrijdag 8 tot en met vrijdag 15 september) roept Stichting Lezen en Schrijven buurthuizen, bibliotheken, gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties op om in actie te komen tegen laaggeletterdheid. Bibliotheek Salland neemt ook dit jaar weer deel aan de themaweek.

Kansen

Moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden kan grote gevolgen hebben voor iemands leven. Laaggeletterden vinden moeilijker een baan, ze leven ongezonder en ze hebben minder grip op hun geldzaken. Het is belangrijk dat we als samenleving laaggeletterden niet afschrijven, maar juist in hen blijven investeren. Bied hen bij- en omscholing aan, op hun eigen niveau en in hun eigen buurt. Niemand is te oud om te leren. Stichting Lezen en Schrijven vindt het belangrijk dat iedereen in Nederland zich een leven lang kan blijven ontwikkelen. Dat zorgt voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Ook kunnen mensen dan zelfstandiger meekomen in de samenleving.

Het Taalpunt helpt

In de gemeente Raalte en de gemeente Olst-Wijhe is het Taalpunt actief. Het Taalpunt houdt een spreekuur in de Bibliotheek, voor iedereen die beter wil lezen, schrijven of spreken, of wil werken aan meer digitale vaardigheden. Taalpunt heeft contact met alle taalinitiatieven in de omgeving, zoals scholen, opleidingen en taalprojecten. Ook werkt er een groot aantal vrijwillige taalcoaches bij het Taalpunt. Afhankelijk van de ‘taalvraag’ waarmee een bezoeker bij het Taalpunt komt, wordt diegene aan een taalvrijwilliger gekoppeld voor 1-op-1 coaching, of doorverwezen naar een vorm van taaltraining.

Taalvrijwilliger worden

Het Taalpunt is altijd op zoek naar meer vrijwillige taalcoaches. Als taalcoach word je gekoppeld aan iemand die beter de Nederlandse taal wil leren gebruiken. Je gaat samen met hen oefenen, gericht op wat zij willen en nodig hebben. Een vrijwillige taalcoach krijgt van tevoren een cursus waarin die leert om mensen op een plezierige en effectieve manier te helpen de taal te leren. Vrijwillig taalcoach bij het Taalpunt is een leuke, verrijkende en heel zinvolle vrijwilligersfunctie. Neem voor meer informatie contact op met het Taalpunt bij de Bibliotheek Salland. Alle nodige informatie staat op www.bibliotheeksalland.nl/taal

Door Redactie

Geef een reactie