Het college van B&W heeft een begroting voor 2024 opgesteld. Daarin staan de plannen, kosten en wat dit betekent voor de bankrekening van de gemeente. In de meerjarenraming 2025 – 2027 kijkt de gemeente vooruit naar de komende jaren. Op 2 november bespreekt de gemeenteraad het voorstel. 

Wethouder Alexander Kreule: “Onze gemeente is een fijne plek om te wonen en werken. We kijken naar elkaar om en dankzij de vele vrijwilligers is er altijd wat te doen. Dat willen we graag zo houden. Daarom werken we niet alleen aan het Raalte van vandaag, maar ook aan het Raalte van morgen. We gaan voor een samenleving waaraan iedereen mee kan doen en niemand tussen wal en schip valt.”

Ambities waarmaken 

De gemeente heeft de wil en ziet de noodzaak om Raalte toekomstbestendig te maken. Zo blijft Raalte ook voor de volgende generaties een fijne plek. De gemeente werkt aan de bouw van 3.000 woningen, leefbare dorpen en wijken en een toekomstbestendig buitengebied. Bij de uitwerking van deze drie opgaven spelen participatie, duurzaamheid en dienstverlening een belangrijke rol. Deze koers zet de gemeente in 2024 voort.

Lage woonlasten 

Tegelijkertijd houdt de gemeente oog voor wat er vandaag speelt. De ene crisis volgt de andere op en de hoge inflatie zorgt voor extra onzekerheid. Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisatie hebben hier dagelijks mee te maken. Daar waar kan, ondersteunt de gemeente. Bijvoorbeeld door de woonlasten laag te houden.

Het college stelt voor om de Onroerende Zaak Belasting (OZB) niet te verhogen. Op de riool- en afvalstoffenheffing wil het college inwoners opnieuw een tegemoetkoming geven, om zo de inflatiecorrectie gedeeltelijk te compenseren.

Structureel sluitende begroting 2024  

De voorgestelde begroting 2024 is structureel sluitend. Dat geldt ook voor 2025. Vanaf 2026 verwacht de gemeente – net als veel andere gemeenten – tekorten. Dit komt door teruglopende rijksinkomsten vanaf 2026. Hoe dit zich gaat ontwikkelen is op dit moment onzeker. De gemeente verwacht dat er met het nieuwe kabinet ook meer duidelijkheid komt.

Meepraten? Dat kan!  

Wil je meepraten over de begroting? Dat kan! Meld je via griffie@raalte.nl aan voor het rond-de-tafelgesprek op 2 november vanaf 19:30 uur. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen zo hun mening kenbaar maken aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad behandelt de begroting vervolgens op 9 november vanaf 14.00 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in de raadzaal in het gemeentehuis en zijn live te volgen via www.raalte.notubiz.nl/live.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie

Geef een reactie