Ja dus! Landelijk gezien staat “mantelzorg” hoog op de agenda. Documentaires die het verhaal belichten van mantelzorgers, bijv. de documentaire van Kanaal Sociaal die een aantal mantelzorgers in Deventer volgde. Het geeft allemaal aan hoe belangrijk mantelzorg is en vooral hoe belangrijk het is om als mantelzorger ondersteuning te ervaren.

Tijdens activiteiten voor mantelzorgers hebben we vaak gehoord, hoe moeilijk het is om altijd het gevoel te hebben om te moeten vechten voor degenen voor wie je zorgt! Of het nu je partner, kind of iemand anders uit je omgeving is. Het blijft schokkend om te horen, dat mantelzorgers zich ten doel stellen om weerbaarder te worden richting hulpverleners! Richting hulpverleners nog wel!

Uit de verhalen blijkt dat mantelzorgers zich vaak niet sterk genoeg voelen ten overstaan van organisaties, waar ze van afhankelijk zijn in de hulp voor hun naaste. “Ik ben vaak al moe en emotioneel door alle zorgtaken… en dan moet ik ook nog eens ‘tig’ keer uitleggen wat ik nu eigenlijk nodig ben om overeind te blijven staan!” Dit vechten voelt zo frustrerend! Woorden van mensen, mantelzorgers, die hun uiterste best doen om alle ballen in de lucht te houden, maar zich tegengewerkt voelen.

Deze afhankelijkheidspositie, de veelheid aan regelzaken en het zich staande houden maakt dat een grote groep mantelzorgers hebben aangegeven graag een training te willen die gericht is op “weerbaarheid”.

Vooral vanuit de groep ouders, die mantelzorger zijn van hun kind hoorden we veel schrijnende verhalen. Dit voorjaar hebben de Kern, de Voor Elkaar Teams Deventer en Carinova Mantelzorgondersteuning de handen in elk geslagen om een weerbaarheidstraining voor mantelzorgers te organiseren in zowel Raalte als Deventer.

De training is ervaren als een zinvol proces waarin deelnemers ervaringen konden delen met lotgenoten, tips en adviezen uit konden wisselen en inzicht kregen in hun eigen kracht. Door de fysieke oefeningen leerden de deelnemers bv. grenzen aangeven, nee zeggen en werden ze zich meer bewust lichaamstaal etc. Verder was er o.a. aandacht voor omgaan met meningsverschillen en conflicten, tijd voor jezelf plannen. De kracht van de training is, dat naast de informatie en de fysieke oefeningen, deelnemers zich gehoord en gezien voelen!

Een van de mantelzorgers: “Als ik hier ben lijkt het alsof ik iedereen al jaren ken, terwijl we net hebben kennisgemaakt.” Dit geeft de kern aan van de waarde van deze groep; mantelzorgers voelen zich gesteund. Ze merken dat ze niet de enigen zijn die worstelen met hun mantelzorgtaak en alles wat daarbij komt kijken. Bovendien vergroten zij hun netwerk door contact met elkaar te onderhouden en ze blijven elkaar ondersteunen bijvoorbeeld door een app-groep op te zetten.

Dit najaar zal er opnieuw een training worden aangeboden. Informatie is op te vragen bij Carinova Mantelzorgondersteuning.

Carinova Mantelzorgondersteuning.
steunpuntmantelzorg@carinova.nl
www.mantelzorgondersteuningcarinova.nl

Door Redactie

Geef een reactie