Stel, uw kind, partner of ouder loopt ernstig letsel op of overlijdt door toedoen van een ander. Dan verandert ook uw leven ingrijpend. U krijgt mogelijk te maken met verdriet, pijn en machteloosheid. Sinds 1 januari 2019 is het mogelijk voor deze emotionele schade een vergoeding te krijgen. Geld neemt het verdriet niet weg, maar blijkt vaak belangrijk voor erkenning en verwerking.

Wat is de wet affectieschade?
De wet affectieschade maakt een vorm van smartengeld mogelijk voor de naasten van een slachtoffer. Bijvoorbeeld door een bedrijfs- of verkeersongeval.  Deze wet is sinds 1 januari van kracht en geldt alleen voor ongevallen op die datum en daarna. Zoals al gezegd neemt geld het verdriet niet weg, maar helpt het wel bij de verwerking. Dat is gebleken uit ervaring bij toekenning van smartengeld aan het slachtoffer zelf bij zijn eigen letselschade.

Wanneer recht op een vergoeding?
Het recht is er bij overlijden van een naaste en bij ernstig en blijvend letsel. Een indicatie is dat het slachtoffer minstens 70% invalide is geworden. Invaliditeit is iets anders dan arbeidsongeschiktheid. Iemand kan volledig arbeidsongeschikt zijn, zonder een hoog invaliditeitspercentage.

Wie komt in aanmerking?
U komt in aanmerking voor deze vergoeding als u een zeer nauwe band hebt met het slachtoffer. In praktijk vaak een partner, een kind of een ouder. Maar ook anderen kunnen in aanmerking komen als er sprake is van een hechte en duurzame relatie. Er wordt gekeken naar verschillende factoren. Denk aan de intensiteit, de aard en de duur van de relatie. 

Wat is de omvang van de vergoeding?
De omvang van deze smartengeldvergoeding ligt tussen de € 12.500 en € 20.000 per persoon.

Ottenschot: rechtshulp bij letselschade
Hulp nodig? Wij ondersteunen u tijdens de weg die afgelegd moet worden. Neem contact op voor kosteloos advies: 085-4842107.

Ottenschot Letselschade
Lentheweg 6, 8141 EE Heino
085 48 42 107
tino.ellenbroek@ottenschot.nl
www.ottenschot.nl

Door Redactie

Geef een reactie