29 personen hebben bij Commissaris van de Koning Andries Heidema hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van de gemeente Raalte. Het gaat om zeven vrouwen en tweeëntwintig mannen. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 38 en 63 jaar.

Het merendeel van de kandidaten heeft of had een hoofdfunctie in het openbaar bestuur. De overige kandidaten hebben een andere professionele achtergrond. Er is sprake van een grote diversiteit in politieke kleur, maar er zijn ook kandidaten zonder partijpolitieke voorkeur. Het burgemeestersambt in Raalte is sinds 12 juli 2023 vacant door het aan (toenmalig) burgemeester Martijn Dadema verleend eervol ontslag. Sindsdien neemt Arco Hofland het ambt waar. De sollicitatietermijn liep van 20 december 2023 tot 18 januari 2024.

Achtergrond procedure

Op 18 december 2023 begon de zoektocht met het vaststellen van het profiel van de nieuwe burgemeester door de gemeenteraad van Raalte. Met het sluiten van de sollicitatietermijn begint de volgende fase, waarbij de Commissaris van de Koning zich verder verdiept in de sollicitanten en gesprekken voert. Daarna deelt hij zijn bevindingen met de vertrouwenscommissie, een commissie bestaande uit raadsleden, en wordt er een selectie gemaakt.

Voordracht minister BZK

De vertrouwenscommissie gaat met deze selectie van kandidaten in gesprek en brengt verslag uit aan de gemeenteraad van Raalte. Hieruit volgt vervolgens een aanbeveling. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Raalte bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De minister gaat met de kandidaat in gesprek en draagt deze vervolgens voor benoeming voor bij de Koning. Naar verwachting kan in juni 2024 de nieuwe burgemeester voor de gemeente Raalte aan de slag.

Door Redactie

Geef een reactie