‘We geven onze deelnemers het geluk waar ze recht op hebben’

Begonnen als kleinschalige dagbesteding is De Horsthoeve in Broekland in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een waar ‘thuis’. Een thuis dat vijf dagen per week mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en mensen met dementie een fijne waardevolle dag biedt. Daarnaast is De Horsthoeve er voor mensen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben en structuur in hun dag zoeken, bijvoorbeeld nadat ze ernstig ziek zijn geweest. Op 4 december bestaat De Horsthoeve 12,5 jaar.

De Horsthoeve biedt in een veilige omgeving dagbesteding aan mensen die kwetsbaar zijn. “We willen onze deelnemers prikkelen om ‘iets’ te ondernemen, op het gebied van beweging, buiten werken, gezond koken of creativiteit. Denk aan schilderen, muziek maken en dansen, tuinieren en de verzorging van onze paarden. We kijken daarbij vooral naar wat er wél mogelijk is en dat levert vaak mooie dingen op”, vertelt eigenares Patricia Vreugdenhil van De Horsthoeve.
Ze stelt dat De Horsthoeve geen zorgboerderij is, maar meer dan dat. “We bieden alles voor het welbevinden van onze deelnemers. Zo hebben we tijdens de coronaperiode ook cliënten opgevangen voor wie elders de dagbesteding gesloten was. Ik vind het belangrijk om voor kwetsbare medemensen te zorgen. Iedereen heeft recht op het gevoel van geluk, het recht dat je ertoe doet!”
In de afgelopen jaren is De Horsthoeve als kleinschalige zorgverlener uitgegroeid naar een volwaardige, gekwalificeerde zorgpartner voor gemeenten en zorgorganisaties in Salland. Het contact met de gemeenten Deventer, Raalte en Olst en Wijhe in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is heel persoonlijk. Van beide kanten weten we over wie het gaat en welke ondersteuning en zorg die persoon nodig heeft. Van onze kant vinden we altijd een oplossing, niet zelden door out-of-the-box te denken.”

Samenwerking
De Horsthoeve is aangesloten bij de Federatie Landbouw Zorg. De Horsthoeve heeft ook dit keurmerk. Patricia is bestuurslid van de Vereniging van Zorgboeren Overijssel (VZO) en van het collectief Kleinschalige Zorgaanbieders Salland (KZS) “Met dertien aangesloten kleinschalige zorginstellingen volgen we de steeds veranderende regelgeving en houden we intervisies. We zijn een soort kennisplatform. Met onder meer zorginstelling ’t Zandt wisselen we medewerkers uit om bij elkaar in de keuken te kijken en kennis en ervaringen met elkaar te delen. Verder ondersteunen we in één-op- één-gesprekken de mantelzorgers van onze deelnemers. In de dagbesteding zien we immers ook gedragingen waar de mantelzorger tegenaan loopt. Met onze expertise helpen wij hen verder”, vertelt Patricia. Samen met een collega is Patricia sinds april dit jaar gecertificeerd coach en paardencoach.
“Het is erg waardevol dat wij altijd een beroep kunnen doen op externe deskundigen, zoals een ouderenarts, een psycholoog en een ggz-verpleegkundige. Samenwerking met collega’s is ook van wezenlijk belang, zoals met zorgboerderij Het Hamel in Wijhe. We zijn immers allemaal collega’s van elkaar met hetzelfde doel!” Verder biedt De Horsthoeve als erkend leer- en werkbedrijf leerplekken voor stagiaires.

Maar vooral trots is Patricia op de zes medewerkers die ze in dienst heeft en de onmisbare vrijwilligers. De afgelopen coronaperiode is gebruikt om te investeren in de kwalificaties van het team. “Zij zijn ons visitekaartje en bepalen de kwaliteit van onze zorg. Zij waarborgen onze leus ‘Voel je goed op De Horsthoeve’. En niet onbelangrijk: als kleine instelling moeten we aan dezelfde eisen voldoen als de grote zorginstellingen. Onze kennis moet dus op peil zijn.”

Nieuwe groep
Sinds kort richt De Horsthoeve, samen met ambulante hulpverleners, zich ook op een jongere doelgroep. “Vooral door de coronamaatregelen zagen wij dat veel jongvolwassenen psychisch vastlopen, juist nu ze nog volop in ontwikkeling zijn. Daarom hebben we afgelopen zomer als pilot drie avonden met hen pizza gebakken, geschilderd en muziek gemaakt. Zo gaven we ze handvatten en ondersteuning. Ze kropen langzaam uit hun schulp, maakten onderling contact en kregen meer zelfvertrouwen. Nu kijken we naar een vervolg en zijn daarvoor in gesprek met diverse personen om deze groep vastgelopen jongvolwassenen vanuit een veilige basis op weg te kunnen helpen. Ook hier is ons doel iedereen weer vertrouwen in hun eigen kunnen te geven”, aldus Patricia.

Vrienden
Bij dat alles weet De Horsthoeve zich ondersteund door de Stichting Vrienden van De Horsthoeve. Patricia: “Zij maken voor ons meer mogelijk, zoals de aanschaf van kwalitatief hoogwaardige verf en kwasten, een paddock voor het paard en de aanschaf van de pipowagen. Deze laatste gaan we de komende tijd inrichten als koffie- en theeschenkerij bij De Horsthoeve, waarbij onze deelnemers de gasten gaan bedienen. Een mooi bewijs dat er voor iedereen een waardevolle plek is.”

—————————————
Fair en expositie bij De Horsthoeve
Het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 december staat in het teken van het 12,5-jarig bestaan van de Horsthoeve. Naast een gezellige fair is er op de deel ook een expositie in samenwerking met Netwerk Zorgprofessionals Salland. De presentatie bestaat uit werken van deelnemers van De Horsthoeve en cliënten van Atelier Fikret in Deventer.
De Raalter wethouder Gerria Toeter opent vrijdag 3 december deze kunstexpositie. Henriette Tavenier, kunstzinnige begeleider, en Fikret Devedzic, individueel begeleider WMO, geven een korte uitleg over de inzet van kunst bij de begeleiding van WMO-cliënten met een zorgvraag.

—————————————-

Wethouder Gerria Toeter over kleinschalige zorg:
“Kleinschalige zorg biedt een waardevol en aanvullend aanbod op dat van grotere zorgaanbieders. Juist aan inwoners met specifieke behoeften kan hierdoor passende zorg worden geboden. Dit maakt het voor inwoners zelf maar ook voor hun naasten (partners, familie) makkelijker om de stap naar zorg zoals dagbesteding te zetten.
We vinden het belangrijk dat de inwoner die zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Doordat er verschillend zorgaanbod is, kunnen we ook goed aansluiten bij de verschillende behoeften en wensen van verschillende inwoners.”

—————————————

De Horsthoeve
Horstweg 15, 8107 AA Broekland
info@dehorsthoeve.nl
Telefoon 06 22 95 93 52

Door Redactie