Het buitengebied van Raalte verandert. Door vrijkomende (agrarische) bebouwing neemt het aantal rood-voor-rood woningen toe. De gemeenteraad maakt zich zorgen over de verstening van het buitengebied en wil daarom het beleid aanpassen. Op 20 april bespreekt de gemeenteraad drie mogelijke scenario’s in een rond-de-tafelgesprek.

In december 2022 heeft de gemeenteraad zorgen over het huidige beleid gedeeld en oplossingen aangedragen. Op basis daarvan heeft het college van B&W drie scenario’s uitgewerkt; het bestaande beleid handhaven, het beleid stopzetten of een compromisscenario.

Meepraten en besluit

Tijdens het rond-de-tafelgesprek van 20 april bespreekt de gemeenteraad de verschillende scenario’s. Op 11 mei neemt de gemeenteraad tijdens een raadsvergadering een besluit. Beide bijeenkomst zijn live te volgen via raalte.notubiz.nl/live of vanaf de publieke tribune. Wil je meepraten? Dat kan tijdens het rond-de-tafelgesprek.

Meld je uiterlijk 20 april om 12.00 uur aan bij de griffie via griffie@raalte.nl.

Rood voor Rood regeling

De Rood voor Rood regeling maakt het mogelijk om in ruil voor de sloop van vrijkomende (agrarische) bebouwing een nieuwe woning in het buitengebied te realiseren. De regeling is onderdeel van het beleid ‘Erven in beweging’. In een volgende fase vindt er een heroverweging van het hele beleid plaats. Hiervoor is eerst uitgebreider onderzoek nodig.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie

Geef een reactie