Hij volgde daarvoor de training dementievriendelijke uitvaartzorg, die is ontwikkeld in samenwerking met Alzheimer Nederland.

“Pa is overleden, maar hoe vertel je dat aan je moeder met dementie? Of kun je er beter helemaal niet over beginnen? Wordt ze er onrustig van? Kan ze de emoties aan? Kan ze mee naar de uitvaart of is het beter om haar thuis te laten?”

Raalte – Op dit moment leven er in ons land ongeveer 270.000 mensen met dementie. Elke dag komen er 120 met die diagnose bij. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm is de ziekte van Alzheimer, maar ook de ziekte van Korsakov en vasculaire dementie zijn bekende vormen van dementie. Verder krijgen de mensen met de ziekte van Parkinson vaak verschijnselen van dementie.

De verwachting is dat het aantal mensen met dementie in Nederland in 2040 zal groeien naar 550.000. Dat betekend dat één op de vijf mensen dementie zullen krijgen. Mensen worden steeds ouder en hebben daardoor meer kans om dementie te krijgen. Dit alles zal een enorme invloed hebben op onze samenleving. Om ons hiervan bewust te maken is Alzheimer Nederland samen met pensioenorganisatie PGGM en het ministerie van VWS gestart met “Samen dementievriendelijk”. Zij streven ernaar om zoveel mogelijk ­mensen en organisaties dementievriendelijk te maken. Dementievriendelijk betekent dat je dementie kunt herkennen, dat je weet hoe je iemand met dementie kunt helpen, dat je oog hebt voor wat mensen met dementie nog wel kunnen en dat je dementie bespreekbaar maakt.

Onlangs mocht Marcel Haarman het certificaat “Samen dementievriendelijk” in ontvangst nemen. Dit betekent dat hij getraind is in goed omgaan met dementie en hij zichzelf dementievriendelijk uitvaartverzorger mag noemen.

“Doordat de zorg steeds beter wordt, overleeft de partner met dementie regelmatig zijn of haar partner. Maar vaak zijn nabestaanden daar niet op ­berekend en zoeken zij naar handvaten om hier­mee om te gaan.

Pa is overleden maar hoe betrekken we ma bij het overlijden? Het zorgt vaak voor dubbel verdriet”, geeft Marcel Haarman aan.

Marcel Haarman zegt bijna altijd “ja” als nabestaanden hem vragen of een partner met dementie moet worden ingelicht. “Waarom zou je hem of haar in bescherming willen nemen? Omdat hij of zij er verdrietig van wordt? Dat worden we allemaal. Pijn hoort bij het leven. Die emotie heeft hij of zij in elk geval nog”.

Marcel Haarman adviseert dan ook om de partner met dementie, zoveel mogelijk, bij de uitvaart te betrekken waarbij, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering, tijd en ruimte is voor de nabestaande met dementie en er met name wordt gekeken naar wat nog wel mogelijk is in plaats van naar wat niet kan.

“Meestal is het voor iemand met dementie mogelijk om afscheid te nemen van de overledene en deel te nemen aan de afscheidsbijeenkomst”, volgens Marcel Haarman. “Dit nogal eens in tegenstelling tot de condoleance. Al die mensen die de hand willen schudden of een vraag stellen waarop iemand het antwoord niet weet; te druk, te veel prikkels”. Al die indrukken kan het verstand niet aan”.

Volgens de Groningse hoogleraar voor oudergeneeskunde, Joris Slaets is het moeilijk te voorspellen wat iemand zich nog zal herinneren van het afscheid. Maar de kans ontnemen om verdriet een plek te geven, is nogal wat. Bovendien zegt hij, is de verbondenheid tussen achterblijvers groter als ze het verlies hebben kunnen delen. Natuurlijk kunnen zij onrustig of verdrietig worden, maar het meest trieste scenario is niets meer te voelen.

Voor inlichtingen over en/of begeleiding bij een dementievriendelijke uitvaart:

Marcel Haarman persoonlijke uitvaartverzorging
Begeleiding en verzorging van uitvaarten in de regio Salland.
T. 0572 – 356671 of M. 06 -1962 8354
info@uitvaartverzorging-raalte.nl
www.uitvaartverzorging-raalte.nl

Door Redactie

Geef een reactie