Nestkasten en bloemen in de strijd tegen de eikenprocessierups

Het is voorjaar en alle bomen lopen uit, zo ook de eiken in de gemeente Raalte. Het jonge eikenblad vormt een heerlijk maal voor eikenprocessierupsen die rond deze tijd uit hun ei kruipen. Vol gevreten knappen zij vier keer uit hun vel om zich vervolgens in een huid vol haren te hullen. Helaas kunnen deze brandharen bij mensen irritatie van de huid, ogen en luchtwegen veroorzaken. “Vorig jaar was de overlast groot”, vertelt Wendy Busscher, regisseur groen en spelen van de gemeente Raalte. “Dit jaar zetten wij dan ook extra middelen in om de rupsen op een verantwoorde manier te bestrijden.” 

Eikenprocessierupsen laten zich ieder jaar zien, maar in de maanden mei, juni en juli van vorig jaar was het aantal meldingen in Raalte wel erg hoog. Voor de gemeente alle reden om bestrijding van de eikenprocessierups voor te leggen aan de werkgroep die in het kader van het beleidsplan ‘Groen, samen doen’ verantwoordelijk is voor het samenstellen van de groene agenda. “We spuiten al preventief met het semi-biologische middel Xen Tari, maar dat heeft niet onze voorkeur”, zegt Wendy. “Ook maken we gebruik van nematoden ofwel aaltjes die de rupsen doden, maar na de enorme overlast van vorig jaar gingen wij op zoek naar aanvullende manieren om allergische klachten bij mensen zoveel mogelijk te voorkomen.”

Nestkasten
Arnold van der Staak van IVN Raalte en Gerrit Volkerink van de Bijenvereniging Heino dachten met de gemeente mee en dat leidde onder andere tot het plaatsen van vijftig nestkasten voor koolmezen. “Koolmezen vormen een van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups”, legt Arnold uit. “Als er meer mezen zijn – in een nest kunnen wel tien tot twaalf jongen zitten – dan worden er ook meer rupsen gegeten. Dat hebben de kool­mezen overigens wel moeten leren en dus heb ik de overtuiging dat op termijn ook andere vogels als boomklevers deze rupsen aan hun maaltijd zullen toevoegen.” Om ook inwoners te stimuleren een nestkast op te hangen, stelde de gemeente tweehonderd bouwpakketjes beschikbaar en dat bleek een groot succes.

Bloemenmengsel
Ook heeft de gemeente meerdere bermen in het buitengebied met speciale bloemenmengsels ingezaaid. “Bloemenmengsels zijn goed voor de biodiversiteit, er komen bijvoorbeeld sluipwespen op af, net als koolmezen een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups”, gaat Gerrit verder. “We advi­seren de gemeente om later dit jaar de uitgebloeide bloemen te laten staan. Het biedt vogels diverse zaden om te eten en daarmee houd je ook de koolmezen op hun plek.” Het initiatief om gevarieerde bloemstroken aan te leggen, heeft al in meerdere kernen van de gemeente navolging gekregen. Wie ook een bijdrage aan de biodiversiteit en be­strijding van de eikenprocessierups wil leveren, moet weten dat er ook deze maand nog volop gezaaid kan worden.

Meer informatie
De aanpak met nestkasten en bloemenmengsels vormt een pilot. Hoe de gemeente er de komende jaren een vervolg aan gaat geven, hangt van de resultaten af. Arnold kan het echter niet laten om alvast te noemen dat ook vleermuizen uitkomst kunnen bieden bij een de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Waar en hoe de gemeente dit jaar de eikenprocessierups bestrijdt, is online te vinden op een interactieve kaart. Veroorzaakt de eikenprocessierups toch klachten? Maak er dan ­melding van. Kijk voor meer informatie op www.raalte.nl/­eikenprocessierups.

Gemeente Raalte
Zwolsestraat 16
8101 AC Raalte
0572 – 347799
info@raalte.nl
www.raalte.nl

Door Redactie

Geef een reactie