Als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt, heeft u als werkgever de verplichting het loon geheel of gedeeltelijk door te betalen. U bent ook verplicht uw werknemer bij te staan bij het re-integratietraject. Er worden door verzekeringsmaatschappijen ziekteverzuimpolissen aangeboden. Mogelijk heeft ook u zo’n verzekering afgesloten. Misschien heeft u dit bewust niet gedaan en bent u eigenrisicodrager. In beide situaties kan een arbeidsongeschikte werknemer u veel kosten.

Wat u kunt vorderen als iemand anders aansprakelijk is

  • Het nettosalaris, inclusief het vakantiegeld en een eventuele eindejaarsuitkering, dat u door moet doorbetalen volgens de arbeidsovereenkomst en cao.
  • De kosten van uw arbodienst/bedrijfsarts.
  • Uw interne kosten zoals bijvoorbeeld van uw boekhouding en P&O-afdeling en kosten voor het opstellen van een plan van aanpak en re-integratieverslagen, maar ook kosten voor een vervoersvoorzieningen of een werkplekaanpassing.
  • Kosten van een re-integratiebureau of een bureau dat re-integratietrainingen verzorgt.

Neem een specialist in de arm
Ottenschot Letselschade is gespecialiseerd in het verhalen van letselschade. Wij behartigen de belangen van slachtoffers maar ook van u als werkgever, vaak ook van beiden. 

Uw kosten
Een slachtoffer kunnen wij veelal kosteloos bijstaan. Dat is in de wet geregeld. Voor u als werkgever geldt die regeling niet. Voor u zijn de kosten voor het verhalen van uw schade op de aansprakelijke partij 15% exclusief BTW van het door ons voor u verhaalde bedrag. Omdat het voordelen heeft om zowel de belangen van uw werknemer en die van u als werkgever te behartigen, passen wij in die situaties een percentage van 10% exclusief BTW toe. Als wij geen schade voor u kunnen verhalen dan betaalt u ons niets.

Verzekeraars zijn na onderhandeling vaak toch wel bereid (een deel van) onze kosten te betalen. In die gevallen brengen wij dat bedrag in mindering op het bedrag dat u aan ons verschuldigd bent.

Heeft u hierover ­vragen neemt u dan gerust ­con­tact op met onze loonschade expert Veronique van Zetten (veronique.vanzetten@ottenschot.nl / 085-4842176 of met Tino Ellenbroek.

Ottenschot Letselschade
Lentheweg 6, 8141 EE Heino
085 48 42 107
tino.ellenbroek@ottenschot.nl
www.ottenschot.nl

Door Redactie

Geef een reactie