Onderzoek wijst uit: Nederlanders onwetend over verduurzamen tuin 

Ruim 80% van de Nederlandse tuinbezitters weet niet hoe ze hun tuin kunnen verduurzamen. Terwijl 73% van hen de zorg voor de natuur in eigen omgeving wel belangrijk vindt, en een groot deel van hen van mening is dat iedereen met zijn eigen tuin moet helpen om de gevolgen van extreem weer op te vangen. Dat blijkt uit onderzoek gedaan door Motivaction in opdracht van Milieu Centraal onder 1.005 tuinbezitters van 18 t/m 80 jaar.

In aanloop naar de vijfde editie van de Week van de Groene Tuin, die vandaag van start gaat. Het is belangrijk dat Overijsselaars geïnspireerd worden om de tuin te verduurzamen, want meer dan 40% van de tuinbezitters wil meer weten over wat ze zelf kunnen doen rondom het huis om met de gevolgen van droogte en extreme neerslag om te gaan. Om deze reden deelt voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal met haar partners tot en met 1 april tips over hoe de tuin klimaatbestendig te maken. Denk hierbij aan het afkoppelen van de regenpijp. Ook worden er in Overijssel verschillende groene acties georganiseerd.

Groene acties in Overijssel

Tijdens de Week van de Groene Tuin worden door de partners van de Week verschillende groene acties georganiseerd. In Zwolle kunnen bewoners planten die zich snel vermenigvuldigen inleveren bij de Straatboerderij. Ook organiseert Stichting Prachtlint een zaden- en plantenruilbeurs in Punthorst en worden er zadenpakketjes uitgedeeld in Staphorst. Daarnaast zijn er verschillende groene winacties en online webinars zoals ‘Maak je tuin bijvriendelijk’. Voor een volledige lijst van alle activiteiten kijk op: weekvandegroenetuin.nl/acties

Men wil de tuin wel verduurzamen, maar weet niet hoe

2023 was het natste en het warmste jaar sinds begin 1900. Tevens was er een lange periode van droogte. Door klimaatverandering heeft Nederland steeds meer te maken met extreme neerslag en langere periodes van droogte en hitte. Mensen willen graag bijdragen aan het opvangen van extreem weer en het voorkomen van wateroverlast maar weten vaak niet hoen. Een aanzienlijk deel van de tuinbezitters is bereid om maatregelen te nemen die de tuin meer klimaatbestendig maken zoals: slimmer water geven, een boom planten en een regenton plaatsen. Ongeveer een kwart van de Nederlanders heeft een van deze maatregelen al genomen.

Grote behoefte aan informatie over verduurzamen tuin

Sanne Janssen, expert duurzaam tuinieren bij Milieu Centraal legt uit: “Vandaag start de Week van de Groene Tuin, en het onderzoek bevestigt maar weer eens hoe belangrijk het is dat we in deze week kennis delen over het verduurzamen van tuinen. Het thema van deze editie is klimaatadaptatie, maar tijdens de week staat ook het stimuleren van de biodiversiteit en het voorkomen van plagen centraal. Bijvoorbeeld door het planten van gifvrije planten en het aantrekken van natuurlijke vijanden van plagen.”

Janssen vervolgt: “Veel Nederlanders staan er niet bij stil dat een kleine aanpassing in de tuin een grote impact kan hebben. Neem als voorbeeld het afkoppelen van de regenpijp. Het is een éénmalige handeling die slechts een paar uurtjes in beslag neemt, maar uiteindelijk op langer termijn grote voordelen heeft. Daarnaast geef het een goed gevoel als je ziet dat het regenwater in je tuin wordt opgevangen in plaats van in het riool stroomt. En laat het nou net bijna 200 dagen per jaar in Nederland regenen.”

Toekomstbestendig: koppel je regenpijp af

Eén van de manieren om de tuin te verduurzamen is door het afkoppelen van de regenpijp. Dit is een gemakkelijke, eenmalige handeling om bij te dragen aan het voorkomen van droogte en wateroverlast in je omgeving. Door de regenpijp af te koppelen, stroomt het regenwater via het dak in de regenpijp de tuin in en voorkomt het overbelasting van het riool. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft zijn regenpijp niet afgekoppeld. Daarnaast geeft één op de drie tuinbezitters aan dat ze nog nooit over deze handeling hebben nagedacht. Van degenen die hun regenpijp nog niet hebben afgekoppeld, is 12% daartoe bereid en 44% misschien.

Na een uitleg over het nut en de relevantie van het afkoppelen van de regenpijp, neemt de bereidheid om dit te doen met 10% toe. Men wil namelijk duurzaam omgaan met regenwater (34%), de tuin aanpassen aan droogte en extreme regenbuien (30%) en goed zorgen voor de tuin (29%). Voor tuineigenaren met een niet afgekoppelde regenpijp heeft Milieu Centraal voor de Week van de Groene Tuin een stappenplan gemaakt waarmee men de afkoppeling zelf, veilig en voordelig kan uitvoeren: weekvandegroenetuin.nl/afkoppelen

Voor meer informatie: www.weekvandegroenetuin.nl

Foto: het afkoppelen van de regenpijp © Milieu Centraal

Door Redactie