WorkFits: Sallandse specialist in preventief medisch onderzoek

Als werkgever zie je je medewerkers graag in goede gezondheid aan het werk en dus doe je er alles aan om te voorkomen dat ze ziek uitvallen. Zo ook de in Heino gevestigde Modelmakerij MODUS, gespe-cialiseerd in het maken van houten mallen voor de betonproductenindustrie. “Zelf kreeg ik na mijn hernia-operatie fysiotherapie bij FysioFits in Heino”, vertelt bedrijfsleider André Klein Herenbrink. “Daar hoorde ik van de mogelijkheid een werkplekonderzoek te laten doen door WorkFits. Zeer tevreden over deze samenwerking besloten wij WorkFits ook in te schakelen voor het preventief medisch onderzoek onder al onze medewerkers.”

WorkFits is een apart onderdeel van FysioFits, speci-fiek gericht op bedrijfsfysiotherapie en preventief medisch onderzoek (PMO). “Zo ondersteunen wij in heel het land bedrijven die vanuit de Arbowet verplicht zijn een PMO uit te voeren”, zegt arbeids-fysiotherapeut Paul Nip. “Ook in de eigen regio Salland, waar wij niet alleen de taal spreken, maar ook de context van vele bedrijven kennen.” André Klein Herenbrink kan niet anders dan bevestigen dat de achttien medewerkers van MODUS deze persoonlijke benadering als heel prettig hebben ervaren. “Zij voelden zich erg op hun gemak, vertelden daardoor net iets meer over bijvoorbeeld stress op het thuisfront, wat de resultaten van het onderzoek voor zowel de medewerker als de werkgever nog beter maakte.”

Specifieke risico’s
Bij een houtverwerkingsbedrijf als MODUS worden medewerkers continue blootgesteld aan geluid, stof en vluchtige stoffen. Als goed werkge-ver heeft MODUS er natuurlijk alles aan gedaan om de bijbehorende risico’s voor hun medewerkers tot een minimum te beperken door bijvoorbeeld krachtige afzuiging te installeren en adequate gehoorbescherming te bieden. Met het PMO kijkt WorkFits in feite naar de gevolgen van deze uitstoot en het effect van de genomen maatregelen. “Zo’n PMO bestaat voor iedere medewerker uit een op het bedrijf afgestemde vragenlijst, gevolgd door een bloedonderzoek en fysiek consult, legt Paul uit. “Die afstemming doen wij in goed overleg met de werkgever, zodat er niet betaald wordt voor uitkomsten waar het bedrijf niets aan heeft.”

Persoonlijke verhalen

Het PMO wordt – op een enkele uitzondering na – altijd binnen het bedrijf zelf uitgevoerd door onder andere arbeidsconsulent Mirjam Klein Herenbrink. “Ik pik altijd wel iets uit de vragenlijst waar ik op door kan vragen”, vertelt zij. “In die vertrouwelijke gesprekken komen vaak persoonlijke verhalen naar voren. Zo krijg ik wel eens te horen dat mensen door omstandigheden in de privésfeer te veel ballen hoog moeten houden, waardoor zij dreigen vast te lopen. Altijd zet ik de mens centraal om vervolgens van daaruit te adviseren. Zo kan alleen al het bespreekbaar maken van de situatie binnen de organisatie een oplossing zijn, maar soms is een doorverwijzing naar de bedrijfsarts of een coach die de deelnemer kan ondersteunen, het beste. En zo kan ik mensen in de meeste gevallen de weg naar een betere gezondheid wijzen, waardoor zij het onderzoek met een positief gevoel verlaten.” Natuurlijk verwerkt WorkFits alle gegevens anoniem in de rapportage voor de werkgever, die naast het zo belangrijke inzicht ook adviezen voor eventuele aanpassingen op de werkvloer krijgt.

Betrokken werkgever
Bij MODUS bleek alles wel op orde. Op een enkel gehoorapparaat en iets te hoog cholesterol na verkeren alle medewerkers in goede gezondheid. “Ondanks dit positieve resultaat blijft het belangrijk om medewerkers bewust te maken van de risico’s en het gebruik van mondkapjes en gehoorbescherming te stimuleren”, weet André. “Zeker als je met medewerkers te maken hebt die het tijdperk nog kennen, waarin het heel normaal was om met een sigaret op de lip je werk te doen.” Gelukkig vindt MODUS in Marc Oude Veldhuis een directeur die zeer begaan is met de gezondheid van zijn mensen. Zo getuigt ook de aantrekkelijke regeling om via het werk naar de sportschool te gaan. “Het maakt de gezondheid van medewerkers onderdeel van het beleid en bespreekbaar op de werkvloer”, stelt Paul. “Zo’n signaal zien wij als WorkFits natuurlijk graag.”

WorkFits
Munsterstraat 16
7418 EV Deventer
0570 – 234305
info@workfits.nl
www.workfits.nl

Door Redactie

Geef een reactie