Na de verkiezingen van afgelopen 15 maart is het tijd om afscheid te nemen van een groot deel van de Statenleden van de provincie Overijssel. Dit vindt plaats op dinsdag 28 maart vanaf 19.30 uur.

Woensdag 29 maart vanaf 14.30 uur vindt de installatie van de nieuwe Statenleden plaats. Vervolgens is op donderdag 30 maart vanaf 19.00 uur het duidingsdebat over de verkiezingsuitslag. Deze vergaderingen vinden plaats in het provinciehuis in Zwolle. Inwoners van Overijssel zijn van harte welkom.

Afscheidsvergadering

Tijdens de afscheidsvergadering neemt meer dan de helft van de Statenleden afscheid. De Commissaris van de Koning Andries Heidema spreekt hen persoonlijk toe. Ook wordt in de vergadering een besluit genomen over het onderzoek naar de geloofsbrieven van de nieuwe Statenleden en de rechtmatigheid van de verkiezingen. Een afvaardiging van de Statenleden (commissie van geloofsbrieven) heeft dit onder leiding van Bureau Verkiezingen onderzocht. Dit is een handeling die altijd plaatsvindt na de verkiezingen.

Installatievergadering

In de installatievergadering op woensdag 29 maart worden alle 47 Statenleden geïnstalleerd. Om aan de werkzaamheden van de Staten te kunnen deelnemen moeten alle Statenleden in deze vergadering de eed of verklaring en belofte afleggen, ten overstaan van de Commissaris van de Koning. Dit belooft een feestelijke vergadering te worden.

Duidingsdebat

Het duidingsdebat over de verkiezingsuitslag is op donderdagavond 30 maart om 19.00 uur. Fractievoorzitters van iedere partij krijgen de gelegenheid te reflecteren op de betekenis van de uitkomst van de verkiezingen. Het gaat daarbij om de gewenste coalitie en de rol van diens partij, over de inrichting van de (in)formatiefase en de gewenste inhoudelijk (bestuurlijke) richting die een nieuw te vormen college zou moeten inslaan.

Alle agenda’s van de vergaderingen en de livestreams staan op https://overijssel.notubiz.nl.

Door Redactie

Geef een reactie